Corteva Agriscience , companyia referent del sector agrícola en tecnologia aplicada a llavors, protecció de cultius i agricultura digital, ha presentat  SullicaB™ , el seu primer biofertilitzant que s’incorpora al catàleg de productes biològics de la companyia. Es tracta d’una nova solució hidrosoluble a base de microorganismes promotors del creixement vegetal, estable a temperatura ambient i formulat per aplicar-los directament al sòl.

Els diferents microorganismes que componen SullicaB™ descomponen la matèria orgànica, solubilitzant els diferents nutrients bloquejats a terra (fòsfor i potassi), fixant biològicament nitrogen. Això permet que les plantes tinguin una absorció homogènia de macro i micronutrients, donant lloc a un creixement equilibrat de les mateixes. Com a resultat, aquesta nova eina millora l’estructura del sòl i el revitalitza, impacte directament en el desenvolupament i el metabolisme de les plantes i aporta beneficis a l’agricultor que veurà com la seva collita millora en producció i qualitat.

Així mateix, SullicaB™ contribueix al manteniment del sòl, equilibrant les poblacions microbianes i formant sinergies positives amb altres organismes beneficiosos.

En paraules de Rafael Pérez, Category Marketing Manager de Bioestimulants de Corteva Agriscience per a Iberia , “SullicaB ™ ha estat dissenyat per optimitzar els rendiments dels cultius vegetals i obtenir una millora del desenvolupament de les plantes en tots els seus aspectes fonamentals multiplicant exponencialment la seva funcionalitat. En definitiva, és una eina que proporciona una millor activitat i diversitat, generant un sòl més fèrtil i sostenible a llarg termini per als cultius”.

Sostenibilitat als cultius a llarg termini

Entre els seus múltiples beneficis a nivell de sostenibilitat, SullicaB destaca per alliberar hormones que estimulen el creixement de les arrels, incrementant per tant l’absorció d’aigua i nutrients de manera eficient, permetent així un aprofitament més gran dels recursos fins i tot en situacions d’estrès. Una característica que també pot contribuir a un ús més optimitzat i sostenible dels sistemes de reg.

Aquesta nova solució arriba al mercat espanyol com a part del catàleg de productes biològics que Corteva està desenvolupant, i és que la companyia treballa des de fa anys mà a mà amb els pagesos i diferents actors de la cadena agroalimentària per aconseguir l’equilibri entre una producció rendible, la conservació dels recursos naturals i la protecció mediambiental, per tal de garantir la rendibilitat del camp.

Descobreix més sobre SullicaB™ aquí