Amb la incorporació de Sonar al seu catàleg, Certis Belchim posa a disposició del sector fructícola una nova eina, d’eficàcia demostrada per controlar i combatre amb èxit la plaga més perjudicial del cultiu de perera: la psila.

Compost d’un 47,6% de maltodextrina més coformulants específics,  Sonar actua per contacte, obstruint els espiracles respiratoris de l’insecte provocant l’asfíxia i adherint a l’insecte contra la superfície vegetal immobilitzant-lo i provocant-ne, de forma immediata, la mort per inanició. Hem d’assegurar una bona mullabilitat i aplicar en moments del dia on s’afavoreixi un assecat ràpid per maximitzar l’eficàcia. 

Sonar és un producte fitosanitari que aporta un mode d’acció totalment nou  per al control de plagues.

L’eficàcia de  Sonar per al control de psila de perera està contrastada a través d’anys de desenvolupament i experiències a camp. A més de l’eficàcia de  Sonar per si mateix , en el desenvolupament del producte s’han comparat els diversos posicionaments per aconseguir el millor resultat en una estratègia integral de control de la plaga. El que hem observat és que en qualsevol moment del cicle de la psil·la, Sonar resulta eficaç, baixant les poblacions de plaga. Tot i que les aplicacions en estats inicials (ous i nimfes joves) són les més efectives.

Aplicant  Sonar al començament del cicle (per exemple a les eclosions de segona generació de psila) aconseguim reduir en gran mesura les aplicacions posteriors d’altres insecticides. Sonar és, per tant, una  eina imprescindible en la gestió integrada d’aquesta plaga  i és ideal per aconseguir una bona gestió de resistències a insecticides.

Mà d'una persona Descripció generada automàticament amb confiança mitjana

Parcel·la estàndard