Productes Biològics

EFICÀCIA I SOSTENIBILITAT

Biològics

El catàleg de productes biològics d’AgroCamp és l’aposta que fem per una agricultura sostenible i adaptada a les exigències dels mercats actuals.
Amb aquests productes, oferim eines fitosanitàries registrades i productes d’origen natural amb garanties, eficaces i totalment sostenibles que ajudin els nostres agricultors a garantir l’estat sanitari dels seus cultius així com complir les exigències dels seus clients.
A més, la nova normativa Europea, coneguda com a Pacte Verd Europeu, dins la qual s’engloba l’estratègia “From Farm to Fork” està marcant la tendència a les produccions hortofructícoles que s’hauran d’adaptar a aquests nous requeriments com són la reducció en l’ús de matèries actives de síntesi química en un 50% el 2030 o augment de la superfície agrícola ecològica fins a un 25% per a aquest any..

Novetats: