Servei Agronòmic

Assessorament permanent a l’agricultor per l’èxit del cultiu. Sempre al seu costat per aconseguir la màxima rendibilitat.

El recolzament tècnic més professional

Millorar la producció i la vida dels professionals de l’agricultura i de tota la societat, exigeix una important suma d’esforços de tota mena, els millors i més avançats estris no són suficients per garantir un assessorament professional d’alt nivell.

És necessari comptar amb els coneixements tècnics i l’experiència en l’entorn que només un equip humà d’alta qualificació pot oferir.

Ajudar als agricultors a millorar la defensa dels cultius amb problemes sanitaris de plagues i malalties.

Assessorament en quaderns de camp, fertilització, reg, mètodes alternatius de control de plagues

Promoure les actuacions col·lectives i establir programes de Gestió Integrada de Plagues

Donar a conèixer, informar i assessorar els pagesos de les noves normatives que els afectin i gestió de noves subvencions

Representar davant de l’administració pública i altres institucions els interessos dels agricultors.

Assessorament en Gestió Integrada de Plagues, Producció Integrada

Què és la Gestió Integrada de Plagues?

La gestió integrada de plagues busca el desenvolupament de cultius sans i respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. Per això promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada.

Per aquest motiu:

El gener del 2014 tots els agricultors professionals hauran d’aplicar els principis de gestió integrada de plagues (GIP) en les seves explotacions.

Per ajudar a prendre correctament les decisions, els agricultors hauran de tenir un assessor en gestió integrada de plagues que estigui reconegut per la Generalitat de Catalunya. No el necessitaran explotacions que es consideri que tenen un consum baix de fitosanitaris.

L’agricultor ha de disposar del quadern d’explotació, on s’ha d’anotar els tractaments, els equips d’aplicació i l’aplicador que els realitza.

Totes les persones que facin tractaments o manipulin productes fitosanitaris han de tenir un carnet d’aplicador i manipulador d’aquests productes.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE GUARDAR EL TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ DURANT 3 ANYS.

  • El document d’assessorament (signat per l’assessor i el titular de l’explotació).

  • Factures de compra dels fitosanitaris.

  • Resultats de l’anàlisi de residus de productes fitosanitaris fets a l’explotació

  • El quadern d’explotació.

  • Certificats d’inspecció dels equips d’aplicació.

  • Els comprovants de lliurament dels envasos a un gestor SIGFITO.

Normativa

· Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació dels productes fitosanitaris.

· Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Consultoria

Envia’ns un missatge per a que els nostres consultors tècnics resolguin qualsevol dubte que tinguis

  • C\ Les Hortes, 1  25150 Artesa de Lleida (Lleida)