Llocs d'interès

LLOCS D'INTERÈS

Institut Nacional de Toxicologia (Telf. 915 620 420)

 Asociación Española para la Valorización de envases

Federación Distribuidores Protección Vegetal

Fira de Sant Miquel

Fira de Sant Josep

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 Asociación Española para la Valorización de envases

Federación Distribuidores Protección Vegetal

Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Ebro

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Fira de Sant Miquel

Fira de Sant Josep

Irta-Fruitcentre

Producció Vegetal

 Sistema de recogida de envases agrarios

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

Irta-Fruitcentre

Producció Vegetal

Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Ebro

 Sistema de recogida de envases agrarios

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària